Psychosomatische oefentherapie

psychosomatische oefentherapie helpt bij spanning

Met ‘psychosomatisch’ bedoelen we meestal de wisselwerking tussen lichaam en geest. Een hoge werkdruk, ingrijpende gebeurtenissen, zorgen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren en ons uit balans brengen. Als dit langer duurt kan dit lichamelijke en psychische klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut kan u helpen de balans weer te herstellen.

Psychomatische klachten, wat valt daar onder?

Lichamelijke gewaarwordingen als benauwdheid en ademhalingsklachten, druk op de borst en spierspanningsklachten zijn veel voorkomend bij stress. Maar ook vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, het gevoel dat er een brok in je keel zit kunnen daarbij horen. Meer psychische uitingen van stress zijn piekeren, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, onrust, onvermogen tot ontspanning en slecht slapen. Vaak gaat het bij psychosomatiek om een combinatie van beide: lichamelijke klachten en gewaarwordingen met een oorzaak in spanning, stress, onverwerkte zaken en emoties of door hoe je altijd al gewend bent met dingen om te gaan (copingstijl). Ook kunnen deze oorzaken het zelf-genezend vermogen van het lichaam in de weg staan. Bijvoorbeeld whiplashklachten die maar niet overgaan of een longontsteking met een nasleep van maanden.

Mensen worden vaak verwezen voor bijvoorbeeld hyperventilatie, angst- of paniekklachten, overspanning en burnout, spanningshoofdpijn, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Maar ook als ze willen leren om minder in hun hoofd te zitten en meer te voelen of meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen en te voelen.

Psychomatische oefentherapie werkt integraal

De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek met een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat de psychosomatisch oefentherapeut therapeutische gesprekken combineert met lichaamswerk, ontspanning, adembewustwording, mindfulness, expressie en ontladingsoefeningen en daarnaast ook cognitieve gedragsmatige interventies toepast. Het is een ‘totaalpakket’. Het doel daarbij is dat u weer in balans komt.

Verwijzing en Vergoeding

U kunt met en zonder verwijzing van een arts een afspraak maken met een psychosomatisch oefentherapeut. De behandeling valt onder de aanvullende verzekering. Als u aanvullend verzekerd bent wordt dit door alle zorgverzekeraars vergoed (zonder eigen risico).

Uw psychosomatische oefentherapeuten

Elles Huijsman en Aart ter Haar bebben beiden ruime ervaring met de behandeling van psychosomatische klachten. Zij zijn beiden sinds 2012 geregistreerd als psychosomatisch oefentherapeut in het Kwaliteitsregister voor paramedici.